Ouders/verzorgers  

Goed contact ouders/verzorgers

We hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders, voogden en verzorgers. U bent altijd welkom op onze school en u wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. 

Toelating tot het Sprengen College

Overweegt u uw kind aan te melden voor onze school? Er kan een vrijblijvende afspraak worden gemaakt voor een oriënterend gesprek met de manager inhoud en schoolontwikkeling, telefoonnummer 0578 - 69 22 80. In dit gesprek wordt gekeken of de wensen en behoeften van uw kind aansluiten bij de mogelijkheden van de school. Vervolgens wordt een plan voor uw kind opgesteld. Iedereen is vrij om een oriënterend gesprek aan te gaan. Mocht u uw kind gelijk willen aanmelden kan dit via de link  contact, aanmelding leerling.

Wanneer een leerling wordt aangemeld op het Sprengen College, kijkt de Commissie voor de Begeleiding op basis van het intakegesprek waar de leerling het best geplaatst kan worden en welke mentor de leerling krijgt toegewezen.

Zorg, opvoeding en vervoer

Ieder kind heeft recht op een uniek plan! Zorg en begeleiding zijn gericht op de individuele leerling om tot goed onderwijs te komen.

Mocht er in het belang van de leerling aanleiding zijn om de ouders/verzorgers inzicht te geven in het gedrag van de leerling in relatie tot opvoedkundige zaken, dan kan er een Opvoedwijzer worden ingevuld.

Onder bepaalde voorwaarden kan er gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Meer informatie vindt u op::  Informatie leerlingen vervoer