Organisatie  organisatie

Sprengen College organisatie 

De school is bestuurlijk ondergebracht bij de stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training. 

De bestuurder is: 
De heer E. Klein 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter de heer L. van den Pol
Secretaris mevrouw G.M.F. Frank
Lid de heer J. Smaardijk
Lid de heer W. Kreike 


Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van medewerkers, ouders en leerlingen. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR-reglement. Er komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het Sprengen College. De MR is bereikbaar via mr@sprengencollege.nl.

Wat bieden wij?

De extra ondersteuning die nodig is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is, overstijgt de ondersteuningscapaciteiten van het reguliere onderwijs, maar ook die van het speciaal onderwijs. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard extra ondersteuning gericht op de zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek. 

Deze zware ondersteuning is altijd op maat en individueel. Het Sprengen College heeft specialisten in huis die veel ervaring hebben met deze specifieke doelgroep. Gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk, didactische specialisten en medisch specialisten werken structureel samen met onderwijskundig personeel. 

Waar we goed in zijn... is, extra ondersteuning in het regulier onderwijs!

 De 'bosweek'/Buitengewoonte

Ondersteuningsvragen


• Het is van belang dat de leerling even in een ‘andere omgeving’ geplaatst wordt, anders dan de onderwijssituatie lees verder .
• De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie.
• Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel en/of cognitief functioneren van de leerling.
• De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
• Leeftijd 12-20 jaar.

Onderzoek (pakket) 1

Ondersteuningsvragen


• De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie lees verder .
• Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel en/of cognitief functioneren van de leerling.
• De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
• Leeftijd 12-20 jaar.

Dyslexieonderzoek

Ondersteuningsvragen


• Er ligt een concreet vermoeden van dyslexie vanuit de school van herkomst en/of ouders.
• De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
• Leeftijd 12-20 jaar.

Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst

Back2School

Ondersteuningsvragen


• De leerling volgt momenteel, vanwege uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte, spijbelgedrag of anderszins afwijkend gedrag geen onderwijs.
• De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen.
• De leerling zit meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek.
• De leerling is vaak al bekend bij een leerplichtambtenaar.
• Leeftijd 12-20 jaar.
lees verder