MBO-ers met ICT-vaardigheden  

MBO-ers met ict skills hebben een streepje voor

Goede computervaardigheden zijn tegenwoordig onontbeerlijk voor jonge mensen die aan het begin van hun loopbaan staan. Deze gedachte heeft het Sprengen College doen besluiten om leerlingen extra computervaardigheden mee te geven om daarmee hun kans op een baan te vergroten.

Informaticawijs

Samen met IVIO@School stelt het Sprengen College haar leerlingen in de gelegenheid om op een prettige en efficiënte manier te leren werken met onder andere het veel gebruikte Office-pakket. Informaticawijs is een laagdrempelig pakket, waarmee leerlingen alle essentiële vaardigheden die ze later in hun werk nodig zullen hebben, kunnen oefenen. Na een oefenperiode doen leerlingen examen op KSE 3/4-niveau, middels een examen van het IVIO Examenbureau.

20141112_131209.jpg

De ICT docent

Marcel Godee, docent ICT bij het Sprengen College merkt hier over op: “ Onze leerlingen zijn gebaat bij het beleven van succes. Het Informaticawijs pakket van IVIO@School sluit hier naadloos op aan ”. Informaticawijs leert leerlingen de zogenaamde '21 century skills'. Leerlingen oefenen  computervaardigheden die zowel voor hun beroepsvorming als voor hun vervolgonderwijs nuttig zijn. Leerlingen kunnen hun ICT-vaardigheden al inzetten, wanneer ze op het MBO bijvoorbeeld scripties of presentaties moeten maken.

16.JPG

“Veel van onze leerlingen zitten in een MBO-stroom en wij willen hen optimaal voorbereiden op het MBO. Naast AVO vakken, werken wij nu ook met het Informaticawijs programma, een goede lesmethode waarbij onze leerlingen leren werken met Word, PowerPoint en Excel”. “ Informaticawijs sluit goed aan bij de belevingswereld van onze leerlingen. Informaticawijs wordt afgesloten met een officieel IVIO-diploma  van het IVIO-Examenbureau, dat geeft extra waarde aan het pakket. Onze leerlingen doen vaardigheden op, waarmee zij optimaal worden voorbereid op hun latere rol als werknemer. Op veel stagebedrijven horen wij dat medewerkers vaak essentiële Office vaardigheden missen. Door onze leerlingen nu al deze vaardigheden aan te leren, geven wij hun extra bagage mee voor hun latere werkzame leven”.